nova internetna stran/new website

ne maram internetnih strani, pri katerih čakam neskončno dolgo, da se prikaže željena vsebina, takšnih, ki jih ne znam klikati ali pa imajo preveč informacij in se ne znam odločiti, katere pogledati najprej ter tistih, ki te zapeljejo, da pozabiš na njihov začetek. z oblikovalci iz  avivo d.o.o. smo želeli , da je nova internetna stran www.almirasadar.com enostavna, jasna in pregledna.

I don’t like websites where I have to wait too long for the desired content to be displayed, ones that I can ’t click through, those that have too much information and I can ’t decide what to at look first, and those that seduce you to forget their starting point. when we designed the new www.almirasadar.com website with avivo d.o.o., we wanted it to be simple, clear and transparent.

Leave your comment

Required.

Required. Not published.

If you have one.