barve / colours

v zgodovini mode je bil odnos med oblačilom in njegovo barvo odvisen od prepleta tedanje kulture, simbolne vrednosti barv, psihološkega dojemanja,  dosežkov znanosti in tehnologije, trendov in okusa določenega časa. »barva je življenje«,  je v knjigi “umetnost barve” napisal teoretik bauhausa johannes itten. barva v današnji modi pa je svet fantazij in sanj, kar potrjuje misel, da je moda več kot samo oblačenje, je pobeg iz realnosti.

in the history of fashion, the relationship between clothing and colour has depended on the interweaving of contemporary culture, the symbolic value of colours, psychological perception, scientific and technological achievements, trends and the tastes of a particular time. ”colour is life,” wrote the theorist of the bauhaus movement johannes itten in his book “the art of color”. “colour in today’s fashion is the world of fantasies and dreams, which confirms the idea that fashion is more than just clothing, it is an escape from reality.

Leave your comment

Required.

Required. Not published.

If you have one.