ideja / idea

pred vsakim novim projektom je najbolje počistiti stene,  pripraviti bele papirje in razkriti krojaške lutke. kmalu se misli sestavijo, uredijo ideje, popolnijo papirji, preizkusijo materiali. včasih je potrebno začeti znova, ali vsaj nekje na sredini. nove podobe se seštevajo, papirji plastijo, materiali nalagajo, detajli kopičijo. nastane spet nekaj novega.

before each new project it is best to clear the walls, prepare some white paper and uncover the dressmaker dummies. soon your thoughts are edited, ideas organized, papers completed, materials tested. sometimes it is necessary to start over, or at least somewhere in the middle. new images are added together, paper layered, materials downloaded, details accumulated. something new has happened again.

Leave your comment

Required.

Required. Not published.

If you have one.