paris / na sejmu / at the fair

čemu modni sejmi? maria luisa, ena najvplivnejših pariških modnih trendsetterk, znana po odkrivanju svežih modnih talentov in prizadevanju za originalnost v modi, je prepričana, da so modni sejmi najboljša preizkušnja za oblikovalce, preverjajo pa jih kupci, ki imajo vsako sezono večje zahteve. uspešne modne kolekcije primerja s knjigami  pisateljev, ki so napisane  z namenom, da bi bile prečitane in s filmi režiserjev, ki so posneti zato, da bi bili videni. je proti elitizmu v modi, uspešna kolekcija mora biti sprejeta  čim širšemu krogu porabnikov.

why fashion fairs? maria luisa, one of the most influential fashion trend-setters in paris, known for discovering fresh fashion talents and working for originality in fashion, is convinced that fashion fairs are the best test for designers, who are reviewed by customers whose demands are growing each season. she compares  successful fashion collections to the books of writers which are written in order to be read and with the films of directors which are made in order to be seen. she is against elitism in fashion; a successful collection must be taken to a wider circle of customers.

One comment

čudoviti kotički, kamor redki zaidemo. hvala za utrinek :)

by ana on March 7, 2011 at 10:55. Reply #

Leave your comment

Required.

Required. Not published.

If you have one.