paris / obiskovalci / visitors

kot  je različna ponudba na sejmu, so tudi obiskovalci sejmov vsakršni. še vedno najštevilčnejši japonci prihajajo v skupinah po trije ali štirje; letos je manj obiskovalk iz arabskih dežel, ki so prepoznavne po živopisanih svilenih naglavnih rutah; v nedeljo, ko so zaprte trgovine, prihajajo francozi; američane se sliši že od daleč… njihova oblačila so raznovrstna, predstavljajo trenutni izraz in vizualni jezik, s katerim komunicirajo. vivienne westwood pravi: ”moda je poslednja trdnjava v indivudalnem izrazu.” prav tako umberto eco: “govorim s svojimi oblačili.” tudi, kdor ne mara mode, to pokaže s svojimi oblačili.

just like the mix of products at the fair, there are all kinds of different visitors. there is still a growing number of japanese, who are coming in groups of three or four; this year there were fewer visitors from arab countries, who are recognizable by their colorful silk headscarves; on sunday when the shops are closed is when the french are coming…  their clothes are diverse, representing the current expression and visual language with which they communicate. vivienne westwood says: “fashion is the last stronghold for individual expression”, also umberto eco:” I talk through my clothes. ” anyone who doesn’t like fashion shows it with his clothes.


Leave your comment

Required.

Required. Not published.

If you have one.