cvetnoetno

s špelo sva se dogovorili za skupen projekt in k njemu povabili še mizarstvo černe. poimenovali sva ga “cvetnoetno”, ker bo to etno pohištvo s cvetnimi blazinami. pohištveni del izhaja iz tradicije kmečkega pohištva, njegove logike sestavljanja posameznih delov v celoto in  uporabe naravnih materialov. tekstilni del izhaja iz bogate tradicije vzorcev slovenskih cvetlic, ki bodo ročno skvačkane v mehke blazine . oblike, ki so se skozi zgodovino zapisale kot tradicionalne pri oblikovanju kmečkega pohištva, bodo interpretirane na sodoben način, namenjene uporabi v vsakdanjem življenju.

we’ve agreed with špela on a joint project and have invited carpentry černe to join us. we named it “cvetnoetno” because we will design ethnic furniture with floral cushions. the furniture part comes from the tradition of slovenian furniture from the countryside, its logic of assembling parts into a whole and the use of natural materials. the textile part derives from the rich tradition of slovenian floral patterns, which will be hand crocheted into soft pillows. forms that have been written through history as traditional at designing country furniture will be interpreted in a modern way for use in everyday life.

Leave your comment

Required.

Required. Not published.

If you have one.