simonini stylingi / simona’s stylings

zame je bilo veliko presenečenje, ko sem ob ljubljanici odkrila simonino trgovino niti niti. predvsem zaradi vsebine, ki vzpodbuja ročno delo, ki pa je v zadnjih letih zaradi masovne proizvodnje skoraj pozabljeno. vendar so izdelki, narejeni ročno, bolj osebni, komunicirajo emocionalno in prinašajo avtentičnost v modo. v času, ko majhne, prijetne in osebne trgovine izginjajo, je vsaka trgovina z drugačno ponudbo dobrodošla.  simonine pletenine se lepo dopolnjujejo z oblačili iz tkanin v poletnih stylingih.

for me it was a big surprise when I discovered simona’s shop niti niti at the river ljubljanica, largely because of the shop’s contents, which promote hand-made goods that have been almost forgotten in recent years due to mass production. products which are hand-made are more personal, communicate emotionally and bring authenticity into fashion. in a time when small, friendly and personal shops are disappearing, any shop with another offer is welcome. simona’s knittings complement the fabric clothing very nicely in the summer stylings.

Leave your comment

Required.

Required. Not published.

If you have one.