tekstil v prostoru / textiles in interior

tekstil me spremlja na vsakem koraku, njegova funkcija in dekoracija se prepletata v različnih odnosih. v pradavnini je človek najprej uporabil živalsko kožo za zaščito svojega telesa. kmalu jo je okrasil, da je postala bolj osebna in se hkrati ločila od drugih, kožo so nadomestila prva oblačila. tekstil v prostoru izpolnjuje funkcijo z zaščito, hkrati pa je močan dekorativen element. gubanje, ovijanje, prepletanje, drapiranje… so tekstilne tehnike, ki se uporabljajo tako pri oblikovanju oblačil kot pri oblikovanju tekstila v prostoru.  tudi prostor postane s tekstilom bolj oseben in zapomljiv.

textiles accompany me everywhere; their function and decoration is interwoven in various relations. the first prehistoric man used animal skins to protect his body. soon he decorated them so that they became more personal and were also different from others. then animal skins were replaced by the first clothing. textiles in interior fulfill the function of protection, while they are also a strong decorative element. folding, wrapping, interlacing, draping, etc. are textile techniques used in fashion design and interior design. even textiles in the interior make the space more personal and memorable.

One comment

I was looking evrehwyere and this popped up like nothing!

by Butterfly on September 8, 2011 at 01:01. Reply #

Leave your comment

Required.

Required. Not published.

If you have one.