razstava MAO / exhibition MAO

v zadnjih dvajsetih letih se je v modi zgodilo marsikaj: v svetu so modo na eni strani spremenili mladi konceptualni oblikovalci z drznimi kolekcijami, na drugi strani pa velike modne korporacije s hitro odzivnimi masovnimi kolekcijami nizkega cenovnega razreda. pri nas so velike tekstilne tovarne propadle, posamezni oblikovalci pa so svoje kolekcije začeli ponujati v svojih trgovinah. tudi tisti, ki ne kupujejo njihovih oblačil, radi pripeljejo tujce in jim pokažejo njihove trgovine kot nekaj posebnega in redko domačega. težko je ohranjati majhnost in posebnost: nekateri so v zadnjih letih morali svoje trgovine zapreti, nekateri so odšli, nekateri še vztrajamo. v svetu so se v zadnjih letih kar vrstile odmevne razstave sodobne mode, moda je enakovredno zastopana v vseh sodobnih muzejih oblikovanja. v muzeju za arhitekturo in oblikovanje v ljubljani je na ogled pregledna razstava arhitekture in oblikovanja zadnjih dvajsetih let v sloveniji. o modi žal ne duha ne sluha.

in the last twenty years, many things have happened in fashion. in the world, fashion has been changed by the young fashion designers with bold conceptual collections on the one hand, and by the large fashion corporations with low-priced, fast response mass collections on the other hand. in slovenia, the large textile factories have collapsed and individual designers have begun offering their collections in their own stores. even people who do not buy their clothes like to bring foreign visitors to their shops to show them off as something special and slovenian. it is very difficult to maintain smallness and specialness: in recent years, some designers have had to close their shops, some have gone, and some are still persisting. in the world in recent years, there has been a series of high profile exhibitions of contemporary fashion; fashion is equally represented in all the museums of modern design. an exhibition of what has happened in architecture and design in the last twenty years in slovenia is on display in the museum of architecture and design in ljubljana. about fashion there is unfortunately no trace.

One comment

… in potem vse tiho je bilo, ane?

by Aleksandra Brlan on August 31, 2011 at 14:12. Reply #

Leave your comment

Required.

Required. Not published.

If you have one.