freestyle design

vedno znova odgovarjam na vprašanja, kaj prinašajo novi trendi v modi: unikatnost, izvirnost, neuniformiranost, mešanje različnih stilov, znanih in neznanih blagovnih znamk, dragih in cenenih oblačil, novih in že nošenih kosov, dodana ročna dela…danes pa sem v časopisu odkrila nov izraz, ki nadomesti vse te besede, končno sem našla kratek in jedrnat odgovor za današnjo modo: “freestyle design”.

again and again I find myself answering the question of what brings new fashion trends: uniqueness, originality, non-uniformity, mixing various styles, known and unknown brands, expensive and cheap clothing, new and second-hand pieces, some added hand-made accessories…today I found a new term in the newspaper that replaces all of these words. I’ve finally discovered a concise answer for today’s fashion: “freestyle design”.

Leave your comment

Required.

Required. Not published.

If you have one.