zakaj fashion week / why fashion week

predvsem zato, da pokaže, kaj se dogaja v slovenski modi. če je slovenska tekstilna industrija skoraj v celoti propadla, je slovenska moda kot kreativna industrija še kako živa; mladim oblikovalcem ponuja možnost , da se predstavijo s svojimi znamkami in raznolikimi kolekcijami; javnost obvešča, ozavešča in jo vzpodbuja k spremljanju domačih oblikovalcev, da v njenih očeh postanejo čim bolj enakovredni tujim; ker se je fino družiti in ocenjevati delo drug drugega.

in particular, to show what is happening in slovenian fashion. if the slovenian textile industry has almost completely collapsed, slovenian fashion is very much alive; to provide an opportunity for young designers to showcase their brands and varied collections; to inform the public, raise awareness and encourage the monitoring of local designers to become more comparable to foreign ones in their eyes; because it is fine to hang out and evaluate each other’s work.

Leave your comment

Required.

Required. Not published.

If you have one.