moč izdelave / power of making

v londonu je v V&A na ogled zanimiva razstava “power of making”, ki prikazuje pomen  produkcije različnih izdelkov v sodobnem življenju. razstavljeni so ročno izdelani predmeti na osnovi tradicionalnih tehnik in predmeti, narejeni s pomočjo najsodobnejše računalniške tehnologije. razstava opozarja na pomen znanja, razumevanja in spoštovanja do proizvodnje v današnjem času, za katerega je značilno, da je razdalja med proizvajalcem in uporabnikom vedno večja. poznavanje materialov in tehnik, ki izhajajo iz samega načina izdelave je pomembno tudi pri nastajanju novih idej.

in the V & A in london, there is an interesting exhibition on display, entitled “power of making”, showing the importance of production of various products in modern life. handmade items based on traditional techniques and objects made using the latest computer technology are exhibited. the exhibition highlights the importance of knowledge, understanding and appreciation of production today, which is characterized by the growing distance between the maker and the user. engagement with materials and techniques which derive from the actual methods of manufacturing is also important in generating new ideas.

Leave your comment

Required.

Required. Not published.

If you have one.