helsinki – world design capital 2012

helsinki so letos svetovna prestolnica oblikovanja, glavne teme dogodkov pa odprtost, inovativnost, uporabnost, trajnost in  zaželenost. na minus 25  je ruska cekev še bolj bela, pristanišče še bolj ledeno, marimekkove izložbe še bolj pisane in tržnica še bolj vabljiva.

helsinki is the world design capital this year, looking for openness, innovation, usability, sustainability and desirability. at minus 25 degrees, the russian cathedral looks even whiter, the harbor icier, the marimekko shop window more colorful, and the market hall more attactive.


Leave your comment

Required.

Required. Not published.

If you have one.