dan žena / women’s day

pogostokrat namesto besed podarjamo cvetlice. že od pradavnine s svojimi barvami, oblikami in vonjavami cvetlice sporočajo različne vsebine. nageljček simbolizira materinsko ljubezen. na današnji dan  je bilo lepo videti mimoidoče z nageljčki v rokah – prav tako moške kot ženske.

very often we give flowers instead of words. since ancient times they have communicated a variety of content with their colors, shapes and smells. the carnation symbolizes a mother’s love. today, it was nice to see passers-by with carnations in their hands - men as well as women.


Leave your comment

Required.

Required. Not published.

If you have one.