knjige in moda / books and fashion

na klepetu o knjigah je tino zanimalo, kaj mislim o odnosu med knjigami in modo: moda pobira ideje vsepovsod, nova vzdušja in oblike so zapisana tudi v zgodbah, predvsem v tistih, ko junaki oživijo v slikah. čitanje fitzgeraldovega velikega gatsbyja je kot sedenje ob modni pisti dvajsetih let,  mala črna obleka svetlane slapšak je skozi osebno zgodbo najbolj natančno opisana definicija legendarnega oblačila, sleeping beauty modnega oblikovalca christiana lacroixa je ena najlepše ilustriranih zgodb, tekstilne knjige umetnice louise bourgeois pa so, čeprav brez teksta, zgodbe najbogatejših vsebin.

at the chat about books, tina wanted to know what I meant about the relationship between books and fashion: fashion collects ideas everywhere, new ideas and atmospheres could also be written about in stories, especially  those in which the characters come alive in pictures. reading fitzgerald’s the great gatsby is like sitting at a fashion show of the 1920s. the little black dress of svetlana slapšak is the most accurately described definition of a legendary dress through a personal story. christian lacroix’s sleeping beauty is one of the best illustrated books that I have ever read. the cloth books of the artist louise bourgeois, although they are without any text, are stories of the richest content. 

louise bourgeois, ode à l’oubli

christian lacroix and the tale of sleeping beauty

 

Leave your comment

Required.

Required. Not published.

If you have one.