andy warhol, množičnost in kavbojke / andy warhol, mass culture and jeans

knjiga “filozofija andyja warhola” je izšla že davnega 1978 leta, a večina njegovih misli je še vedno aktualnih. med njimi: “v tej deželi je super… predsednik pije kokakolo in liz taylor pije kokakolo in tudi vi lahko pijete kokakolo. vcasih si verjetno mislite, kako imajo resnično slavni in bogati ljudje stvari, ki jih vi nimate, in kako so njihove stvari boljše od vaših, ker imajo več denarja od vas. ampak pijejo enako kokakolo in jedo enake hot doge in gledajo enake televizijske oddaje in enake filme. “ ko bi andy vedel, da bomo danes nosili tudi oblačila enaka, bi bil sigurno navdušen nad množičnimi modnimi znamkami, saj je bil  fasciniran tudi nad kavbojkami:   “jaz verjamem tudi v kavbojke. najlepse ukrojene so tiste, ki jih dela levi strauss, najlepsi par hlač, kar jih je kdo kdaj zasnoval.  želim si, da bi izumil kaj takega, kot so kavbojke. nekaj, po čemer bi me pomnili. nekaj množičnega.”

the book “the philosophy of andy warhol” was released way back in 1978, but most of his ideas are still current today. among them: “in this country everything is super … the president drinks coke and liz taylor drinks coke, and you can drink coke. sometimes you probably think of how the really famous and rich people possess the things that you do not have, and how their things are better than yours, because they have more money than you. but they drink the same coke and eat the same hot dogs and watch the same TV shows and movies. ” if andy knew that today everybody wears the same clothes, he would definitely be excited about the mass fashion brands, as he was already fascinated with  jeans:” I believe in jeans. the best ones are levi strauss jeans –  the most beautiful pair of jeans that was ever designed by anyone. I wish I could invent something like jeans. something to be remembered for, something  mass.”

 

Leave your comment

Required.

Required. Not published.

If you have one.