Philips Fashion Week

ta teden v ljubljani poteka že tretji philips fashion week, na katerem bodo predstavljene kolekije pomlad/poletje 2012/13. v medijih se bodo vrstile objave, komentarji, odgovori oblikovalcev na vprašanja modnih novinarjev. moda je odraz  družbe in družbenih sprememb, ki so v zadnjem letu pri nas še preveč prisotne. vprašanja večine novinarjem so namenjena zgolj oblikam, barvam in materialom, sprašujejo celo o prodajnih hitih sezone. o vsebini in spremembah pa skoraj nič – kot, da živimo in ustvarjamo v potemkinovi modni vasi.

this week the third philips fashion week will begin in ljubljana, where the spring/summer 2012/13 collections will be presented. in the media, there will be published the posts, comments and answers of fashion designers to the questions of fashion journalists. fashion is a reflection of society and the social changes that have all been present around us in the last year. the questions of most journalists are focused only on shape, color and material; they even ask about the sales hits of the season. about the content and changes almost nothing – as if we live and work in a fashion potemkin village.

 

One comment

všeč. petkrat.

by matilda on October 9, 2012 at 10:39. Reply #

Leave your comment

Required.

Required. Not published.

If you have one.