DIY

vedno več ljudi verjame v enostavno filozofijo DIY – do it yourself gibanja: “zakaj bi izdelke kupovali, če jih lahko naredimo sami?” danes, ko večino časa preživimo v digitalnem svetu, narašča število rokodelskih delavnic, cafejev, krožkov  in mikrofestivalov, na katerih se ljudje srečujejo zaradi ustvarjalnosti, učenja ter smiselnega in koristnega druženja.

v četrtek, 8. novembra se v studiju almire sadar prične prva DIY delavnica, na kateri bomo kvačkali torbe. natančnejše informacije dobite na  hello@almirasadar.com.

more and more people believe in the simple philosophy of the DIY – do it yourself movement: “why buy a product if you can do it yourself?” today, when most of our time is spent in the digital world, the number of craft workshops, cafes, clubs and micro festivals, where people are gathering because of creativity, learning, and meaningful and useful socializing, is growing.  

the first DIY workshop will start on thursday, 8 november in the studio of almira sadar, where crocheted bags will be created.  More detailed information is available at hello@almirasadar.com.

 

One comment

Čudovito, upam, da izvem še za kakšno podobno delavnico.
LP
Metja

by Metja on November 12, 2012 at 10:14. Reply #

Leave your comment

Required.

Required. Not published.

If you have one.