Philips Fashion Week Ljubljana

PFW je za nami . vsako leto večja pričakovanja in odgovornost.  vsako leto novi  skeptiki, polemiki, kritiki, opravljilci, privrženci, sledilci… blišč bo hitro pozabljen, vsakdanji opravki in delo pa bolj pomembni.

the PFW is over. each year, higher expectations and accountability. every year new skeptics, polemics, critics, supporters, followers … the glamour ends quickly, everyday errands are more important…

One comment

Zelo lepo, kolesarka :)

by Ana Kučan on April 17, 2013 at 06:05. Reply #

Leave your comment

Required.

Required. Not published.

If you have one.