pomlad na japonskem / spring in japan

na japonskem  je že pomlad, povsod cvetijo češnje,  pod katerimi se mimoidoči fotografirajo in se veselijo. na vsakem koraku se močna  tradicija prepleta s sodobnostjo in novimi tehnologijami, a vsem sta skupna občutek za red in neverjetna pozornost do detajlov.

in japan, it is already spring, cherry trees blossom everywhere, under which the passers-by take pictures and celebrate. at each step, a strong tradition intertwined with modernity and new technologies, but all has a common sense of order and incredible attention to detail.

Leave your comment

Required.

Required. Not published.

If you have one.