nike MAKING aplikacija / nike MAKING app

kot del  raziskovalnega projekta, v okviru katerega se nike zavzema za trajnostni razvoj, je bila razvita in predstavljena nova aplikacija MAKING, ki oblikovalcem omogoča lažje odločitve pri izbiri tekstilnih materialov glede njihovih vplivov na okolje. aplikacija  predstavlja 22 različnih tekstilnih materialov, ki so ocenjeni glede na štiri različne trajnostne dejavnike: porabo vode,  energije, kemičnih sredstev in ustvarjanja odpadkov. aplikacija je bila razvita v nike razvojnem centru v sodelovanju z raziskovalci in študenti centra za trajnostni razvoj na  london college of fashion. poučno in koristno ne samo za oblikovalce, tudi za porabnike.

as part of its commitment to designing a better, more sustainable future, nike launches MAKING — a new app that helps designers and product creators make informed decisions about the environmental impacts of the materials they choose. the MAKING app presents 22 different fabrics which are rated on four sustainability factors: water use, energy, chemistry, and waste. the app was created by nike with insights and feedback from students at london college of fashion’s centre for sustainable fashion. useful not only for designers, but also for consumers. 

watch?feature=player_embedded&v=LXPuuwAhtQo

Leave your comment

Required.

Required. Not published.

If you have one.