granny squares

kot sestavljanje lego kock v hiše, se sestavljajo kvačkani kvadrati, krogi ali šestkotniki v nove šale, tepihe, pregrinjala, blazine… na delavnici ročnih del bodo ostanki barvnih prej na najrazličnejše načine porabljeni v nove in pisane tekstilne izdelke. informacije na hello@almirasadar.com.

small crocheted squares, circles and hexagons are assembled to make new scarves, carpets, blankets and pillows in the similar way as houses are built with lego bricks. we will create new textiles using scrap yarns of different colors on the DIY workshop. info hello@almirasadar.com.

1 2 3

Leave your comment

Required.

Required. Not published.

If you have one.